Samenwerking TU/e, Het Laar, AAG en Alltrons: Living Lab

Op een slimme en gebruiksvriendelijke manier afstand bewaren in een (woon)zorgomgeving, hoe doe je dat? De Technische Universiteit Eindhoven, woonzorgaanbieder Het Laar in Tilburg en AAG sloegen de handen ineen en gingen samen met start-up Alltrons met dit vraagstuk aan de slag.

Nu het aantal COVID-19 besmettingen weer toeneemt, rijst de vraag hoe een tweede golf kan worden voorkomen. Met name in de zorg. De sector die begin dit jaar het hardst is getroffen en waar veel bewoners, cliënten, naasten en   zorgprofessionals het erg zwaar hebben gehad. Maar hoe doe je dat, en hoe zorg je ervoor dat de (woon)zorgomgeving niet alleen veilig is, maar ook comfortabel en leefbaar blijft?

Met dit vraagstuk ging de Technische Universiteit Eindhoven samen met Het Laar, AAG en Alltrons van start. Het betreft een opgave waarbij niet het handhaven van regelgeving centraal staat, maar waarbij het gaat om de woon- en leefkwaliteit van de gebruikers van de (woon)zorggebouwen. Want uiteindelijk is het houden van afstand en het dragen van mondkapjes niet het doel, maar gaat het er om dat er een (woon)zorgomgeving ontstaat waarin iedereen veilig en op een prettige manier kan vertoeven.

Living Lab

In Het Laar is, om dit te onderzoeken, een Living Lab opgezet. Hier worden met behulp van slimme videocamera’s bewegingsstromen geanalyseerd, geheel volgens de privacyrichtlijnen. Passanten worden namelijk niet als persoon gemonitord, maar worden waargenomen als bewegende stipjes. Het systeem laat niet alleen zien waar mensen zich bevinden en hoe zij door het pand bewegen, maar ook op welke plaatsen zij mogelijk te dicht bij elkaar komen. Hierbij wordt onderzocht welke invloed routing, signing en inrichting heeft op de bewegingsstromen. De uitkomsten worden gebruikt om aanpassingen door te voeren in het interieur. Zo kan een slimme omgeving worden gecreëerd  waarbinnen mensen zich op een prettige en natuurlijke wijze anders gaan gedragen en die zodoende dient als een onzichtbaar beschermingsschild.

Op dit moment bevindt het project zich in de eerste fase. Dit betekent dat er met name wordt gefocust op de analyse van bewegingsstromen binnen bepaalde zones van de woonzorggebouwen van Het Laar. Gedurende de tweede fase zal de optimalisatie van het interieur plaatsvinden.